Patrimoni historic

PATRIMONI HISTORIC

La història del mas de la Madeleine està lligada a la història de Ruscino.
Situat a prop de la via Domícia, forma part del territori proveïdor dels aliments de la vil·la antiga i desprès va ser al segle X la capital dels primers comtes del Rosselló.

De l'antiguitat romana fins avui dia, els homes van deixar rastres dels seus passos en la nostra terra però també en els nostres documents que vam consultar per configurar la història del mas.

Abans que el mas aparegués al seu lloc actual, el seu territori ja era poblat.
Des de la conquesta romana, moltes granges petites van aparèixer entorn de Ruscino, on ja es conreava la vinya i l'olivera però també els cereals.
Desprès la reconquesta franca les terres són progressivament infeudades a la nova noblesa i a les comunitats religioses.

Al segle X la senyoria de Castell Rosselló pertany a la família de Fenollet.
La decadència de la ciutat segueix mentre els comtes del Rosselló s'instal·len a Perpinyà.
Certes granges desapareixen, d'altres es tornen a crear sobre els nous terrenys recentment desbrossats i proveeixen la ciutat en cereals, vins, i oli d'oliva. La ramaderia s'hi desenvolupa també.
Aquestes grangetes pertanyen a les famílies dels burgesos honrats de la vila de Perpinyà que paguen el delme al senyor i a les comunitats religioses.

És la família Bruguera, un dels membres de la qual havia estat ennoblit per Felip IV Rei d'Espanya el 1636 que està a l'origen de la formació d'aquesta propietat rural al seu lloc actual.
És el mas d'en Bruguera que trobarem en el mapa de Cassini el 1777.

Desprès la revolució francesa, la burgesia va comprar la terra de nobles arruïnats o exiliats.


La propietat va ser venuda a la persona que li donarà el nom que porta encara avui dia:
Magdalena Bertrand.
Personatge atípic de la societat perpinyanesa durant la Revolució Francesa, coneixerà medis de negocis i gestionarà sola la seva fortuna.
A la seva mort, el 15 de juny del 1813, és Joan Baptista fill primogènit de Josep Codina amb qui va ser molt lligada, que va heretar dels seus béns.

Durant fa prop un segle, la família Codina va obrar per al desenvolupament de l'agricultura i de la viticultura en diverses propietats del terme de Castell Rosselló.

A la vigília del segle XX, el mas pertany a un industrial originari del Sijan, Alexis Fabre.
Va esdevenir totalment vitícola i va afegir nous edificis, entre els quals un celler de vinificacio mig enterrat.

És la família Delran que a partir del 1935 va continuar el desenvolupament de la viticultura al mas
"de la Magdalena".
El conjunt dels edificis i dependències va evolucionar harmònicament en un marc natural i protegit.

El 1996 el mas i el terral d'excepció van captivar Jordi i Evelyne Assens.